7

Bosplas

De Bosplas ligt in Bosweide, de villawijk van Ypenburg. De bosrijke omgeving is ontstaan uit de camouflagebossen van het vliegveld. De bosplas is gegraven voor de zandaanwinning van .....

Op jacht naar eten

Uit opgravingen is gebleken dat de eerste bewoners zowel zoet- als zoutwatervissen, vogels en klein wild consumeerde. De bewoners jagen onder andere op herten en wilde zwijnen. Daarnaast hield men rundvee en varkens en verbouwde men waarschijnlijk granen. Er zijn plantaardige resten op het duin gevonden van framboos, hazelnoot, wilde selderij, braam en wilde appel.

Weiland verdeeld

Omstreeks 1100 ontstaat in de dorpen rond het veen behoefte aan landbouwgrond. Langs de afwaterstromen wordt het veen ontgonnen. De grafelijke eigenaren gaven de grond te leen aan leenmannen, die boeren het gebied lieten ontwikkelen. De boeren groeven sloten en wierpen waterweringen (caien) op om de waterstand te beheersen. Het landschap van kavels en sloten ontstaat vanaf de Vliet, de Gantel en de Goo. De Postenkade, Brasserskade en de Veenweg in Nootdorp zijn nog bestaande oude caien. Om de waterstand en de dreiging van de zee in te dammen ontstond het systeem van ambachten en waterschappen. Bewoners betaalden voor beheersen van de waterstand. In 1290 ontstaat Hoogheemraadschap Delfland.

Onschuldige slachtoffers

Mei 1940

Ontstaan van de Bosplas

Frits Diepen wilde in de jaren vijftig een startbaan aanleggen. Defensie begon - in aanloop naar de overgang naar een militaire basis - in 1952 met het uitgraven van de huidige bosplas. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van rol-, startbanen en dispersals, de plek waar vliegtuigen 'geparkeerd' werden.

Ontwikkelen in stukjes

Bij de start van de ontwikkeling van dit gebied ligt het grondgebied van Ypenburg verspreid over de gemeenten Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. Vanwege de grote belangen van de gemeente Den Haag besluiten de vier gemeenten in een gemeenschappelijke regeling de plannen te verwezenlijken. De grond grotendeels eigendom van het Ministerie van Defensie wordt overgedragen aan het Samenwerkingsverband Ypenburg en omliggende kwekerijen en boerenbedrijven worden opgekocht. Frits Palmboom maakt het stedenbouwkundig plan en wordt supervisor voor de bouwlocatie. In 1994 levert hij het masterplan op. In 1998 worden de bestemmingsplannen van de verschillende gemeentes definitief vastgesteld.Europese aanbesteding

De ontwikkeling wordt aangestuurd vanuit een integrale deelplanontwikkeling. Door alle daarvoor in aanmerking komende plannen in een keer op de markt te brengen wordt financiële zekerheid verkregen over de opbrengst van de woningbouw. Van de 25 deelplannen worden er 13 met een Europese aanbesteding in competitie aangeboden aan ontwikkelaars. Een unieke werkwijze binnen de woningontwikkeling. Een selectie commissie maakt een keuze en legt die vervolgens voor aan de gemeenteraden.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto