2

Böttgerwater

Op het Böttgerwater ligt het evenemententerrein. Het biedt een mooi uitzicht over de Blauwe Loper.

Skeletten in de bodem

Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum wordt archeologisch onderzoek gedaan. Tijdens de opgravingen wordt een grafveld blootgelegd. In totaal worden de resten van 42 personen gevonden, verdeeld over 31 graven. Veel van de skeletten zijn in foetushouding aangetroffen.

Een van de vrouwen heeft een gezicht gekregen, door een reconstructie van de schedel. Zij kreeg de naam Ypje van Rijswijk. in het archeologisch parkje naast het winkelcentrum aan de Vuursteen in Ypenburg zijn de hoofden van familie van Ypje te zien, evenals een plattegrond van een van de opgegraven woningen. De opgegraven skeletten uit het grafveld zijn deels bewaard en te zien in het Museon in Den Haag.

Het bruine goud

Landbouw op veengrond is geen succes. Het veen verpulvert (oxideert) als het bloot wordt gesteld aan de lucht. De veenboeren ontdekken dat gedroogd veen goed brandbaar is, als vervanger van hout. De boeren gebruikten turf voor in de kachel en in de steden stoken brouwerijen en steenbakkerijen met turf: het bruine goud. Door turfsteken wordt het veengebied ten oosten van de Vliet tot ca. 1500 grotendeels ontgonnen.

Herdenken aan het Böttgerwater

Sinds enkele eeuwen bestaan er Grenadiers en Jagers. Uitvinding van de handgranaat in de 17e eeuw schept de behoefte aan grote, sterke Grenadiers als 'granaatwerper'. Berenmutsen beschermen hen tegen sabelhouwen en aan de voorzijde kleurrijke uniformen moeten hen nog groter doen lijken. Na de succesvolle inzet van snelle beweeglijke eenheden met goede schutterskwaliteiten in de 18e eeuw, worden overal Jagers ingevoerd. Groene uniformen helpen hen zich als jagers aan de omgeving aan te passen.

Herdenking Bottgerwater


Grenadiers hebben een belangrijke bijdrage geleverd tijdens de slag om Ypenburg. Hun inzet wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan het Böttgerwater. Omliggende straten in omliggende wijk zijn vernoemd naar gesneuvelde grenadiers.

Staatshoofden en regeringsleiders

Koning Leopold

Vliegveld Ypenburg is tijdens zijn bestaan de toegangspoort van Den Haag geweest. Vele buitenlandse gasten arriveerden op vliegveld Ypenburg voor een bezoek aan de residentie. Vele beroemdheden zijn op Ypenburg ontvangen en weer uitgezwaaid.

Koning Leopold III lande op 12 mei 1938 als eerste buitenlandse VIP op vliegveld Ypenburg. Hij kwam voor de doopplechtigheid van prinses Beatrix.

Blauwe Loper

Blauwe loper

Tussen het winkelcentrum en de Brasserskade ligt de waterplas 'De blauwe loper' Dit gebied is van belang in de waterregulering van het gebied. Bij aanleg van nieuwe woongebieden moet een vast percentage open water worden gerealiseerd. Daarnaast heeft het ook een recreatieve functie. Je kunt hiervandaan heel Waterwijk per boot bereiken.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto