3

Brasserskade

De Brasserskade is een van de oudste straten op Ypenburg. Oorspronkelijk is het de weg van Delft Naar Pijnacker. Deze kade is genoemd naar de bierbrouwer Brasser.

Leven op het duin

Door de hogere ligging van een duin is het Ypenburgse duin een ideale vestigingsplaats. De prehistorische mens heeft dan ook op dit duin zijn sporen nagelaten. 600 Jaar is het Ypenburgduin bewoond geweest. Vermoedelijk van 3800 tot 3200 v.Chr. Deze periode wordt de nieuwe steentijd genoemd. De prehistorische mens vestigt zich op Ypenburg vanwege de goede ligging.

Een grootschalig archeologisch onderzoek geeft inzicht hoe men woonde in de Steentijd. Sporen in de grond toonden de plattegrond van woningen. Een reconstructie is terug te vinden in het archeologisch parkje bij Vuursteen in het winkelcentrum. Het duin zorgt niet alleen voor bescherming tegen het water. Ook de overvloed aan voedsel in het omliggende gebied is van belang. De aanwezigheid van zoet water is gunstig voor de leefomstandigheden. Water wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Voor de bereiding van voedsel maar ook voor het vee.

Buitenplaatsen

Langs de Vliet verrezen in de 17e en 18e eeuw landhuizen van welgestelde bewoners uit de steden Den Haag, Delft en Rotterdam. Zij verbleven zomers buiten de stad op hun landerijen en nieuw gebouwde landhuizen. Van de meeste buitenplaatsen is weinig overgebleven. Soms leeft de naam nog voort in de nieuwe villa of landhuis. Verdwenen buitenplaatsen zijn Ypenburg, Delftvliet, Burchvliet, Huis te Hoorn, Kraayenburg, de Ruit en Pasgeld. De buitenplaatsen Zuidhoorn, Hoornwijck, Drievliet, Oversteen en Vredenoord zijn nog terug te vinden. De buitenplaatsen Delftvliet en Ypenburg maakten plaats voor de modelboerderij Hoeve Ypenburg, die werd afgebroken voor uitbreiding van het verkeersplein Ypenburg.

Operatie Manna

Eind 1944 begin 1945 had West-Nederland te maken met de Hongerwinter. Er was een chronisch tekort aan voedsel en velen stierven. De geallieerden startten onderhandelingen met de Duitse bezettingsmacht om het Westen te voorzien van voedsel.

Na toestemming van de Duitsers kreeg de operatie voor aanvoer van voedsel door de lucht van de Britse luchtmacht (RAF) de codenaam ‘Manna’ en van de Amerikaanse USAAF de benaming ‘Chowhound’. Tussen 29 april en 8 mei 1945, werd boven West-Nederland in totaal zo’n 11.000 ton voedsel gedropt, waarvan 1.550 ton boven Ypenburg. Voor de dropping op Ypenburg kwamen de Lancasters en B-17’s aanvliegen over Delft om daarna over Den Haag terug naar Engeland te vliegen. Gadegeslagen door burgers, die met alles wat oranje was naar de bemanningen in de bommenwerpers zwaaiden. De voedseldroppings waren een morele steun voor de bevolking, na jaren van bezetting.

B-kamp

In het B-kamp stonden de legeringsgebouwen van de vliegbasis Ypenburg. In deze barakken waren o.a. een telefooncentrale, medische dienst met een hospitaaltje, officiers-, onderofficiers-, korporaal- en manschappenkantines en een filmzaal gevestigd. De kantine staat hier in het midden van de foto, twee lagen met een schoorsteen.

Overzicht van het B-kamp

Tolweg tussen Delft en Nootdorp

De Brasserskade is een van de markantste wegen op Ypenburg. Als bierbrouwer Govert Brasser in Nootdorp buitenhuis Brassershof laat bouwen, koopt hij in 1632 van de stad Delft de Stadskade waarna de aloude 'caie' in de volksmond an snel zijn huidige naam krijgt. Aan het einde van de 18e eeuw is Delft weer eigenaar van de weg. De gemeente brengt verharding aan en heft tol. De boeren die naar de markt in Delft gingen moesten tol betalen. Het geld werd door de familie Klaas de Groot in ontvangst genomen. Toen de tol was afgeschaft begon de familie Jan de Groot een busdienst, speeltuin en cafe Ruimzicht op de plaats waar vroeger de tol poort stond (dit is de plek waar de familie Arkestijn hun boerderij had langs de Bras, wat later een dierenpension werd. De tol wordt in 1929 opgeheven.

Tolhuisje
© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto