1

Centrum

Het centrum van Ypenburg is door de eeuwen heen een centrum van beschaving geweest. Al in de steentijd woonden er mensen op het Ypenburg duin.

Wonen op het duin

Ypenburg lag aan de kust van Nederland. De vorming van strandwallen gaat nog eeuwen door. Rond 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling is de huidige kustlijn ontstaan. Bij opgravingen tijdens de realisatie van het huidige winkelcentrum legden archeologen het Ypenburg Duin bloot.

Het Ypenburg duin bevond zich ter hoogte van de huidige wijk Singels, onder het centrum van Ypenburg door, richting Craeyenburgh in Nootdorp. Het gebied tussen het duin en de zee bestond uit kwelders, die bij vloed deels onderliepen. Aan de landzijde van het duin ging het landschap over in veen. Door de toename van het veen komt Ypenburg steeds hoger te liggen, waarmee ook het duin wordt opgeslokt.

Hoeve Ypenburg

De oorspronkelijke buitenplaats Ypenburg staat al op de kaart van Kruikius. Later werd het een boerderij en nog later een modelboerderij. Deze boerderij heeft in de jaren zestig plaatsgemaakt voor de aanleg van het knooppunt Ypenburg waar de A13 overgaat in de A4.

Inkwartiering

tekst

Internationale Luchtvaart Show Ypenburg

De ILSY vliegfeesten werden door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) georganiseerd om de luchtvaart in het naoorlogse Nederland te promoten. Van 1949 tot in 1957 organiseerde de KNVvL 6 ILSY’s op Ypenburg. Wegens veiligheidsredenen en de geluidsoverlast van de straaljagers, die eind 50’er jaren in Nederland zijn geïntroduceerd, werden de vliegfeesten door de autoriteiten verboden. In 1963 hield de Koninklijke Luchtmacht nog een Open Dag op Ypenburg. Dat was de laatste grote publiekstrekker op Ypenburg.

Torens geïnspireerd op San Gimignano

San Gimignano staat ook bekend als het middeleeuwse Manhattan. Het stadje in Toscane heeft deze bijnaam te danken aan het grote aantal torens dat er in die tijd te zien waren. Het waren er toen maar liefst 72. Families bouwden tegen elkaar op. Hoe hoger de toren, hoe meer aanzien. In 1580 waren er nog 25 over, nu zijn het er nog 16.

De architect Christian Rapp van het architecten bureau Rapp & Rapp tekende voor het ontwerp van het winkelcentrum. Hij liet zich hierbij inspireren op de torens van San Gimignano waardoor in het centrum van Ypenburg uiteindelijk 8 torens zijn verrezen.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto