4

Geluidswal

Ypenburg ligt ingeklemd tussen de snelwegen A13, A4 en A12. Om geluidshinder van deze drukke wegen te verminderen zijn langs de A13 en A4 geluidswallen gerealiseerd. Daarmee is tevens een groene buffer ontstaan die als recreatie / wandelgebied functioneert.

Duinen en kwelders

Zo’n vijfduizend jaar geleden bestond het kustgebied uit kwelders en duinen. Bij opgravingen tijdens de realisatie van het huidige winkelcentrum legden archeologen het Ypenburg Duin bloot. Ypenburg lag aan de kust van Nederland. De vorming van strandwallen gaat nog eeuwen door. Rond 3000 het begin van onze jaartelling is de huidige kustlijn ontstaan. Het Ypenburg duin bevond zich ter hoogte van de huidige wijk Singels, onder het centrum van Ypenburg door, richting Craeyenburgh in Nootdorp. Het gebied tussen het duin en de zee bestond uit kwelders, die bij vloed deels onderliepen. Aan de landzijde van het duin ging het landschap over in veen.

Moderne snelweg

Vanuit Den Haag en Delft kwam met per trekschuit naar de buitenplaatsen. De trekschuit deed dienst tot 1866, waarna de paardentram de taak overnam. In 1870 is de spoorlijn van Den Haag naar Utrecht aangelegd, gevolgd door de rijkswegen naar Delft en Utrecht in de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze ontsluitingen gaven nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van het poldergebied. Rijksweg A13 krijgt de primeur van de eerste snelweg met snelwegsignalering.

Obstakels op de weg

Vlak voor 10 mei 1940 werden op de Rotterdamseweg, de huidige A13, obstakels neergezet zodat vliegtuigen er niet konden landen. Betonblokken, oude auto’s en vrachtwagens blokkeerden de doorgang. Desondanks probeerden de Duitsers er toch te landen. De meeste vliegtuigen raakten zwaar beschadigd en konden vervolgens niet meer opstijgen

Wrakken A13

Niet op de Landingslaan

De landingsbaan van vliegveld Ypenburg was ooit de langste baan van Nederland. Deze baan bevond zich ter hoogte van de huidige Plesmanlaan en de Oude Kustlijn in het winkelcentrum. De huidige Landingslaan ligt dus niet op, maar evenwijdig aan de oorspronkelijke landingsbaan. De geografische richting is 50 graden NO - 230 ZW. Deze nummers stonden op borden op de verkeerstoren. De meest voorkomende - zuid-westen - wind bepaalde mede richting van de baan. De wind is nodig om een vliegtuig te laten opstijgen en landen.

Van Betovering tot Wanneer

Met het project 'Kunst aan Huis' kregen bewoners de kans om huizen te verfraaien meteen kunstwerk. Er zijn ruim 400 woningen voorzien van unieke kunstwerken. Langs de Landingslaan vind je bij de bruggen op de keermuren het werk ‘Van Betovering tot Wanneer’ van Milou van Ham. Ook op diverse schoolpleinen zijn kunstwerken te bewonderen.

Wrakken A13
© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto