5

ILSY-plantsoen

Het ILSY-plantsoen ademt historie. Het stationsgebouw van de architecten Brinkman en Van der Vlugt uit 1936 is volledig gerestaureerd en nu een rijksmonument. Op het plantsoen staat het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Slag om Ypenburg waar jaarlijks op 10 mei een herdenking plaatsvindt.

De trechterbekercultuur

aardewerk.

Wielerbaan

10 mei 1940

In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd Nederland overvallen door de Duitsers. Ypenburg werd gebombardeerd en parachutisten daalden neer en vielen het vliegveld van drie kanten aan. Ondanks de Duitse overmacht wisten de Nederlandse vliegtuigen verschillende vijandelijke toestellen neer te halen. De Duitsers waren van plan op te trekken naar Den Haag en Koningin en kabinet gevangen te nemen, waarmee Nederland zich meteen had moeten overgeven.

De Nederlanders trokken zich terug tot de Hoornbrug en kregen versterkingen uit de Haagse kazernes. De eerste tegenaanval om het vliegveld te heroveren liep uit op een bloedige mislukking. De soldaten kwamen in een spervuur vanuit het luchthavengebouw en de omliggende hoeves terecht en moesten zich terugtrekken. De tweede tegenaanval, ondersteund door kanonnen, was succesvol. Ypenburg was weer in Nederlandse handen. De Duitsers werden uit de omgeving verjaagd, met ruim honderd gesneuvelde Nederlanders en gevangenneming van honderden Duitsers tot gevolg. Voor betoonde moed en trouw tijdens de slag om Ypenburg zijn later vijf Militaire Willems Ordes uitgereikt. De slag om Ypenburg wordt ieder jaar herdacht op 10 mei, bij het monument op het ILSY-plantsoen.

Stationsgebouw

Van het toenmalige luchthavencomplex Ypenburg zijn het voormalige stationsgebouw, de directeurswoning en het gebouw van de Nationale Luchtvaartschool nog zichtbaar. De gebouwen zijn een voorbeeld van ‘het Nieuwe Bouwen’ van de architecten Brinkman en van der Vlugt.

Lopen in de wind

Kunstenaar Theo Jansen heeft een atelier op de geluidswal op Ypenburg. Sinds de aanleg van de woonwijk werkt hij hier aan de ontwikkeling van zijn Strandbeesten. De beesten lopen op de wind, en zijn gemaakt van pvcbuizen.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto