6

Laan van Kans

De Laan van Kans begint bij het opallend oranje gekleurde gemaal. Op deze plek stond eerder de molen van Kans, waar ook de naam Laan van Kans vandaan komt. De molen is later vervangen door een elektrisch gemaal. Met de aanleg van de vinex-wijk is dit vervangen door het huidige gemaal, waarvan het hekwerk een kunstwerk, genaamd Wuivend Riet is.

Werktuigen

Gevonden werktuigen tonen aan dat de Ypenburgers inventieve mensen waren. Van voornamelijk vuursteen maakten zij onder andere pijlpunten, vuurslagen, klings en schrabbers. Een kling is een soort mes. Schrabbers werden onder andere gebruikt om huiden schoon te schrapen.

De straatnamen in het huidige winkelcentrum verwijzen naar werktuigen uit de steentijd.

s

Water onder controle

Ypenburg ligt enkele meters onder de zeespiegel in de polder. Dat betekent dat het waterpeil gereguleerd wordt, zodat de bewoners droge voeten houden. Het Hoogheemraadschap Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Windmolens houden vanaf het midden van de 15e eeuw veenpolders droog. Als het afgegraven veen inklinkt tot onder het grondwater niveau ontstaan veenplassen. De windmolens krijgen met moeite het water weg, tot vanaf 1870 stoomgemalen de polders droogmalen en veeteelt en tuinbouw een kans krijgen.

Strijd bij het gemaal

Luitenant Warnaars Toen de Duitsers op 10 mei 1940 het vliegveld wilden veroveren, verschanste luitenant Warnaars zich met enkele soldaten bij het gemaal. Bijna de gehele dag waren ze omsingeld door Duitsers, maar ze wisten moedig stand te houden. Luitenant Warnaars kreeg hiervoor de Militaire Willemsorde. In de buurt Singels is een straat naar hem vernoemd.

Mister Ypenburg

Frits Diepen vestigt zich na de tweede wereldoorlog op Ypenburg met luchtvaartbedrijf ‘Frits Diepen Vliegtuigen NV’. Dit bedrijf houdt zich bezig met verkoop, onderhoud en revisie van vliegtuigen. Daarnaast is de taak van Diepen, om de heropbouw van het door oorlogsschade verwoeste Ypenburg te coördineren en de exploitatie van het vliegveld te beheren.

Met de directies van de Rijks- en Nationale Luchtvaartschool sluit Frits Diepen een contract over het mede gebruik van het vliegveld. De RLS start de opleiding tot verkeersvlieger en de NLS de opleiding tot sportvlieger. Er is een groeiende behoefte aan snel vervoer vanuit Den Haag en omgeving naar Schiphol. Hiervoor schaft Diepen bij Fokker vierpersoons vliegtuigen aan. En hij geeft Fokker de opdracht zijn in de oorlog gebouwde Difoga verder uit te ontwikkelen. Dit wordt de Fokker F-25 Promotor die hij gebruikt als luchttaxi. Aero Holland NV van Frits Diepen is de eerste Nederlandse chartermaatschappij en vervoert o.a. missionarissen naar Afrika, bloemen en groente uit het Westland naar landen rondom de Middellandse zee en scheepsbemanningen van en naar de Middellandse Zeehavens. Van 1946 tot 1986 houdt Avio Diepen, vanaf 1975 Fokker, zich bezig met onderhoud en revisie van militaire en burger vliegtuigen. In totaal zijn er ruim 6000 vliegtuigen bij Avio Diepen in onderhoud geweest. Hiervoor zijn per vliegtuig minimaal drie testvluchten vanaf Ypenburg uitgevoerd.

CSI Ypenburg

NFI is de afkorting van Nederlands Forensisch Instituut. Hier wordt grootschalig forensisch onderzoek gedaan. Veel van de sporen van misdrijven in heel Nederland worden hier nauwkeurig onderzocht, waarmee CSI Ypenburg een goede reputatie heeft opgebouwd.

Het NFI is in 2008 geopend door Koningin Beatrix.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto