9

Verkeerstoren

Eind jaren vijftig was de verkeerstoren op het dak van het stationsgebouw ontoereikend voor het begeleiden van het vliegverkeer. Er werd een nieuwe verkeerstoren gebouwd, opgetrokken in baksteen. Tijdens de militaire periode van het vliegveld werd de toren voorzien van groene platen aan de buitenzijde. Tegenwoordig is hij weer in baksteen te bewonderen aan de Verkeerstorenlaan op Ypenburg.

Metersdikke veenlaag

De kuststrook verschuift in de loop der eeuwen naar het westen. Achter de kuststrook ontstaat een moerasgebied met waterlopen. De rivieren Maas en Rijn voeren slip aan en de zee dringt af en toe het gebied binnen. Op de afzetting van rivier- en zeeklei groeien bossen. Afstervende bomen en planten verdwijnen onder water in het veenmoeras.

De bomen en planten verteren niet, omdat zij door het water afgesloten zijn van de lucht. Het veenmos plantje zorgt daar voor. Veenmos heeft de eigenschap dat het water vasthoudt, en laag op laag in de hoogte groeit. Het veenmos verdringt langzamerhand de andere planten, loofbomen en struiken. Het veenmos groeit hoger dan de gebieden er om heen, tot 5 meter hoog. Langs nieuwe watergangen watert het hoogveen af, naar de Oude Rijn en de Oude Maas. Slechts vissers en jagers wagen zich in het ondoordringbare moerasgebied

Boerderij als buitenplaats

???

Tobruk bunker krijgt nieuwe plek

tobruk in de takelsOm Den Haag beter te ontsluiten wordt de Rotterdamse baan ontwikkeld. Hiermee krijgt knooppunt Ypenburg een aansluiting op een nieuwe tunnel richting Binckhorst. Tijdens de werkzaamheden stuit men op een Duitse Tobrukbunker uit de Tweede Wereld oorlog. De naam Tobruk is afgeleid van de plaats Tobroek in Libië, waar deze bouwwerken in 1941 voor het eerst werden gebouwd door het Italiaanse leger. De bunker - type VF58 - is uitgegraven en verplaatst naar de geluidswal op Ypenburg, vlak bij het ILSY-plantsoen.

Gezien vanuit de toren

verkeerstoren in gebruik De verkeerstoren aan de Verkeerstorenlaan was in gebruik van 1957 tot 1992. De verkeersleiding regelde vanuit deze toren het in- en uitgaande luchtverkeer bestemd voor Ypenburg.

Net geen Den Haag

In 1997 mislukt in de politiek de introductie van stadsprovincie Haaglanden. In ruil daarvoor aanvaardt de Tweede Kamer een motie die Den Haag de mogelijkheid biedt om grondgebieden van buurgemeenten te verkrijgen. Op 1 januari 2002 wordt bij de gemeentelijke herindeling een deel van het grondgebied van Ypenburg toegevoegd aan de de gemeente Den Haag.

In de volksmond wordt dit de annexatie genoemd. Delen van Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker - bijna geheel Ypenburg - wordt hierdoor Haags. De Verkeerstoren staat op de grens en staat op grondgebied van de nieuwe fusie gemeente Pijnacker Nootdorp.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto